Home

Volgende vergadering

Wij nodigen jullie allen vriendelijk uit tot het bijwonen van onze volgende vergadering op maandag 15 oktober 2018 in ons lokaal De Klokke, Graaf Boudewijn IX-laan 2 te Kortrijk.

Op de dagorde:

  • 18.15 uur: Bestuursvergadering
  • 19.15 uur: Ledenvergadering met welkomstwoord, mededelingen van bestuur en bureau arbitrage West-Vlaanderen, vraagstelling, reglementenquiz en kaarting. Stephanie Forde is deze maand de gastspreker en zal uitgebreid de rol en werkwijze van de VAR komen toelichten

We rekenen op jullie massale aanwezigheid!