Home

Volgende vergadering

Wij nodigen jullie allen vriendelijk uit tot het bijwonen van onze volgende vergadering op maandag 13 november 2017 in ons lokaal De Klokke, Graaf Boudewijn IX-laan 2 te Kortrijk.

Op de dagorde:
• 18.15 uur: Bestuursvergadering.
• 19.15 uur: Ledenvergadering met welkomstwoord, mededelingen van bestuur en bureau arbitrage WVL, vraagstelling, quiz en kaarting. Deze vergadering is in november een verplicht cursusmoment. We verwelkomen hiervoor graag Kristien Oplinus van het bureau arbitrage West-Vlaanderen.