Home

Volgende vergadering

Wij nodigen jullie allen vriendelijk uit tot het bijwonen van onze volgende vergadering op maandag 10 december 2018 in ons lokaal De Klokke, Graaf Boudewijn IX-laan 2 te Kortrijk.

Op de dagorde:

  • 18.15 uur: Bestuursvergadering
  • 19.15 uur: Ledenvergadering met welkomstwoord, mededelingen van bestuur en bureau arbitrage West-Vlaanderen. Aansluitend volgt een leuke, gevarieerde algemene kennisquiz. 

We rekenen op jullie massale aanwezigheid!