Home

Volgende vergadering

Onze volgende vergadering vindt plaats op maandag 11 maart 2019 in ons lokaal De Klokke, Graaf Boudewijn IX-laan 2 te Kortrijk.

Op de dagorde:

  • 18.15 uur: Bestuursvergadering
  • 19.15 uur: Ledenvergadering met welkomstwoord, mededelingen van bestuur en bureau arbitrage West-Vlaanderen. Aansluitend volgt de verplichte cursus waarbij we Kristien Oplinus (bureau arbitrage West-Vlaanderen) ontvangen

Tot dan!