Home

Volgende vergadering

Onze volgende vergadering vindt plaats op maandag 16 maart 2020 in ons lokaal De Klokke, Graaf Boudewijn IX-laan 2 te Kortrijk.

Op de dagorde:

  • 18.15 uur: Bestuursvergadering
  • 19.15 uur: Ledenvergadering met welkomstwoord, mededelingen van bestuur en bureau arbitrage West-Vlaanderen. Aansluitend volgt een verplichte cursus. Het bureau Arbitrage wordt hiervoor vertegenwoordigd door Geert Lasuy 

Tot dan!